ВЕИ
Филтър «Заглавие» 
Филтър «Съдържание» 
Покажи # 
 
Превключи всички уводи Скрий всички уводи
Заглавие на статия #прегледи
1 ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ
Актуализирана: 17 Окт 2013

Наш партньор, който Ви препоръчваме при реализирането на тези проекти е : ЕКО ЕНЕРГИЯ СОЛАР ЕООД

Седем предимства за Вас, които получавате от инсталиране на фотоволтаична система за собствени нужди:

1. Енергийна ефективност

При електроенергия, идваща от електроцентрала загубата по електропровода е приблизително 64%. Това означава, че на всеки 1000 киловата, само 1/3 или 360 киловата стигат до нас.

2. Независимост от енергодоставчици и ценови промени.

Чрез децентрализиране на електроснабдяването големите комунални електроцентрали губят огромното си влияние, и така се  гарантира повече демокрация.

3.Рентабилност/ Възвръщане на инвестицията

Законът за енергетиката гарантира произведената електроенергия от слънчево облъчване, която обикновено се влива в обществената мрежа да се заплаща от електроразпределителните дружества по законоустановени цени. За всеки киловатчас, доставчика на електроенергия плаща цена по-висока от покупната за потребителя. Следователно инвестиране във фотоволтаична инсталация е печелившо и природосъобразно.

4. Опазване  на околната среда и здравето

Слънчевата енергия е чиста енергия без вредни за здравето емисии и също така безшумна.

5. Щадене и опазване на енергийните резерви.

Нашите природни ресурси намалявят драстично. Нефта,природния газ и урана са на привършване. Енергията на слънцето е алтернтивен и неизчерпаем източник, достъпен за всеки и навсякъде.

6. Рационално използване на природните ресурси

Ако искаме да осигурим бъдеще за ползване на природните ресурси и от следващото поколение, ефективно трябва да усвояваме само тези които са възобновяеми. Слънчевата енергия е регенерираща.

7. Бъди за пример

Живей според мотото: "Действай, така че действията ти да бъдат пример за всички".

Още...
3540
2 МОДУЛНИ КОГЕНЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
Актуализирана: 17 Окт 2013

Преработка на отпадъчна биомаса чрез процес на газификация - произвежда се електроенергия и топла вода - 90ОС. Системата работи с различни по произход суровини: Отпадъци от земеделие, горско стопанство, дървени стърготини, кори, дърво, клони, дървесен чипс и др.

Още...
4318
3 ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ВЪРХУ ПОКРИВИ НА СГРАДИ
Актуализирана: 04 Фев 2013

Най-големи преференции получават инсталациите до 200 квт монтирани върху покриви на сгради в индустриални зони и до 30 квт независимо от типа на урбанизираната територия, където са разположени. Изключително са облекчени и съкратени всички административни процедури и със закон е гарантиран 20-годишен период за изкупуване на произведената електроенергия на утвърдената от ДКЕВР и фиксирана в договора преференциална цена.

За инсталиране на съоръжения с мощност 200 квт са необходими около 2000 квадратни метра покривна площ, а за 30 квт около 400 квадратни метра. Монтаж на инсталация от 30 киловата се извършва за два до три дни.

 Всеки 1 квт инсталирана мощност в момента е около 1 000 евро.

За нуждите на такива проекти могат да бъдат ползвани собствени покриви или покриви върху които в полза на предприемача е прехвърлено учредено право на строеж

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE За нуждите на такива проекти могат да бъдат ползвани собствени покриви или покриви върху които в полза на предприемача е прехвърлено учредено право на строеж .
Още...
5835
Заглавие на статия #прегледи
1 УЕБ решения
Актуализирана: 16 Дек 2023

ЗА ФИРМАТА

ЦЕБП АНИМА ООД има над 10-годишен опит и е профилирана в разработка и внедряване на цялостни решения в областта на Интернет приложенията. Ние създаваме в партньорство с Вас онлайн бизнес платформи с цел оптимизиране и автоматизиране на процеса на управление на информационни ресурси в интернет.

ИГРАЕМ В ЕДИН ОТБОР

Всяко софтуерно решение се изгражда чрез анализ на Вашите нужди и подходът е индивидуален. Разработването на социалния инженеринг и технологичния проект се извършва след обстоен анализ на бизнес процесите и необходимите технологични решения в зависимост от типа на информационните ресурси, които трябва да бъдат управлявани от съответната организация. Вземаме предвид числеността и възможностите на съществуващите човешки ресурси във Вашата организация за управление на съдържанието в интернет.

СЪЗДАВАМЕ ПАРТНЬОРСТВА

На всяка стъпка от изпълннението на даден проект заедно с Вас адаптираме и доразвиваме първоначално заложените параметри на уеб приложенията. При нас не съществува „твърдо договорен сценарии на изпълнение“, като всички ценни и необходими за Вас софтуерни решения ги обсъждаме и интегрираме в движение.

ДОСТИГАМЕ ОБЩИ ЦЕЛИ и ИЗРАСТВАМЕ ЗАЕДНО

Маркетирането и позиционирането на предлаганите от Вас продукти и услуги е основна цел и резултат от съвместната ни дейност. Повишаване на потребителската стойност на дадено уеб решение и привличането на повече потребители е задължително условие в съвместната ни работа. Графичният дизайн, „user friendly” интерфейс; бързият и лесен достъп до различни и правилно дефинирани раздели на съдържанието, както и атрактивното представяне на даден продукт или услуга; изграждането на системи за управление на съдържание (CMS) с възможности за доразвитие, са фундаментите, върху които да се развива едно уеб приложение и дългогодишно партньорство.

По отношение на Вашите служители, които трябва да управляват тези информационни ресурси, се стараем да адаптираме електронните инструменти да бъдат максимално близки до техните навици и едновременно с това да улесним и оптимизираме работата им при публикуване на съдържание.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ:

 • Консултантски услуги за ИКТ решения
 • Проектиране на софтуерни системи (back office/ front office)
 • Анализ, социален инженеринг и разработване на Технологични задания
 • Разработване на Интернтет базирани системи
 • Софтуерно изграждане и управление на бази данни
 • Разработване и управление на модули съгласно последните промени в ЗОП
 • Разработване на мобилни приложения
 • Интеграция на външни информационни ресурси и бази данни в интернет
 • Онлайн решения за предаване на видео в реално време
 • Управление на информационни ресурси – първоначално зареждане с информация; поддръжка на съдържание и други
 • Системи за защита на информацията
 • Администриране и поддръжка
 • Онлайн реклама

ПРОЕКТИРАНИ И/ИЛИ РАЗРАБОТЕНИ ОТ НАС УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Държавна администрация
 • Система за дистанционно обучение
 • Онлайн магазин
 • Корпоративни сайтове
 • Мобилни приложения
 • Туристическа информационна система с ГИС и Мобилно приложение
 • Система за цифровизация на културно-историческото наследство
 • Система за цифровизация в сферата на рибарството
 • Софтуерни мултимедийни продукти за туристическа анимация и визуализация

Още...
3236