УЕБ РЕШЕНИЯ

УЕБ решения

Последна промяна от Събота, 16 Декември 2023г. 23:39ч. Посещения: 3285

ЗА ФИРМАТА

ЦЕБП АНИМА ООД има над 10-годишен опит и е профилирана в разработка и внедряване на цялостни решения в областта на Интернет приложенията. Ние създаваме в партньорство с Вас онлайн бизнес платформи с цел оптимизиране и автоматизиране на процеса на управление на информационни ресурси в интернет.

ИГРАЕМ В ЕДИН ОТБОР

Всяко софтуерно решение се изгражда чрез анализ на Вашите нужди и подходът е индивидуален. Разработването на социалния инженеринг и технологичния проект се извършва след обстоен анализ на бизнес процесите и необходимите технологични решения в зависимост от типа на информационните ресурси, които трябва да бъдат управлявани от съответната организация. Вземаме предвид числеността и възможностите на съществуващите човешки ресурси във Вашата организация за управление на съдържанието в интернет.

СЪЗДАВАМЕ ПАРТНЬОРСТВА

На всяка стъпка от изпълннението на даден проект заедно с Вас адаптираме и доразвиваме първоначално заложените параметри на уеб приложенията. При нас не съществува „твърдо договорен сценарии на изпълнение“, като всички ценни и необходими за Вас софтуерни решения ги обсъждаме и интегрираме в движение.

ДОСТИГАМЕ ОБЩИ ЦЕЛИ и ИЗРАСТВАМЕ ЗАЕДНО

Маркетирането и позиционирането на предлаганите от Вас продукти и услуги е основна цел и резултат от съвместната ни дейност. Повишаване на потребителската стойност на дадено уеб решение и привличането на повече потребители е задължително условие в съвместната ни работа. Графичният дизайн, „user friendly” интерфейс; бързият и лесен достъп до различни и правилно дефинирани раздели на съдържанието, както и атрактивното представяне на даден продукт или услуга; изграждането на системи за управление на съдържание (CMS) с възможности за доразвитие, са фундаментите, върху които да се развива едно уеб приложение и дългогодишно партньорство.

По отношение на Вашите служители, които трябва да управляват тези информационни ресурси, се стараем да адаптираме електронните инструменти да бъдат максимално близки до техните навици и едновременно с това да улесним и оптимизираме работата им при публикуване на съдържание.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ:

 • Консултантски услуги за ИКТ решения
 • Проектиране на софтуерни системи (back office/ front office)
 • Анализ, социален инженеринг и разработване на Технологични задания
 • Разработване на Интернтет базирани системи
 • Софтуерно изграждане и управление на бази данни
 • Разработване и управление на модули съгласно последните промени в ЗОП
 • Разработване на мобилни приложения
 • Интеграция на външни информационни ресурси и бази данни в интернет
 • Онлайн решения за предаване на видео в реално време
 • Управление на информационни ресурси – първоначално зареждане с информация; поддръжка на съдържание и други
 • Системи за защита на информацията
 • Администриране и поддръжка
 • Онлайн реклама

ПРОЕКТИРАНИ И/ИЛИ РАЗРАБОТЕНИ ОТ НАС УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Държавна администрация
 • Система за дистанционно обучение
 • Онлайн магазин
 • Корпоративни сайтове
 • Мобилни приложения
 • Туристическа информационна система с ГИС и Мобилно приложение
 • Система за цифровизация на културно-историческото наследство
 • Система за цифровизация в сферата на рибарството
 • Софтуерни мултимедийни продукти за туристическа анимация и визуализация