УЕБ РЕШЕНИЯ

УЕБ решения

Последна промяна от Понеделник, 10 Април 2017г. 16:29ч. Посещения: 3064

ЗА ФИРМАТА
ЦЕБП АНИМА ООД има над 10-годишен опит и е профилирана в разработка и внедряване на цялостни решения в областта на Интернет приложенията. Ние създаваме в партньорство с Вас онлайн бизнес платформи с цел оптимизиране и автоматизиране на процеса на управление на информационни ресурси в интернет.

ИГРАЕМ В ЕДИН ОТБОР
    Всяко софтуерно решение се изгражда, чрез анализ на Вашите нужди и подходът е индивидуален. Разработването на социалния инженеринг и технологичния проект се извършва след обстоен анализ на бизнес процесите, необходимите технологични решения в зависимост от типа на информационните ресурси, които трябва да бъдат управлявани от съответната организация. Вземаме предвид числеността и възможностите на съществуващите човешки ресурси във Вашата организация за управление на съдържанието в интернет.

СЪЗДАВАМЕ ПАРТНЬОРСТВА
    На всяка стъпка от изпълннението на даден проект, заедно с Вас адаптираме и доразвиваме първоначално заложените параметри на уеб приложенията. При нас не съществува „твърдо договорен сценарии на изпълнение“, като всички ценни и необходими за Вас софтуерни решения ги обсъждаме и интегрираме в движение.


ДОСТИГАМЕ ОБЩИ ЦЕЛИ и ИЗРАСТВАМЕ ЗАЕДНО
Маркетирането и позиционирането на предлаганите от Вас продукти и услуги е основна цел и резултат от съвместната ни дейност. Повишаване на потребителската стойност на дадено уеб решение и привличането на повече потребители е задължително условие в съвместната ни работа. Графичния дизайн, „user friendly” интерфейс; бързия и лесен достъп до различни и правилно дефинирани разрези от съдържание; както и атрактивното представяне на даден продукт или услуга; изграждането на системи за управление на съдържание (CMS) с възможности за доразвитие са фундаментите върху, които да се развива едно уеб приложение и дългогодишно партньорство.
По отношение на Вашите служители, които трябва да управляват тези информационни ресурси се стараем да адаптираме електронните инструменти да бъдат максимално близки до техните навици и едновременно с това да улесним и оптимизираме работата им при публикуване на съдържание.           
  

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ:
•    Консултантски услуги за ИКТ решения
•    Проектиране на софтуерни системи (back office/ front office)
•    Анализ, социален инженеринг и разработване на Технологични задания
•    Разработване на Интернтет базирани системи
•    Софтуерно изграждане и управление на бази данни
•    Разработване и управление на модули съгласно последните промени в ЗОП
•    Разработване на мобилни приложения
•    Интеграция на външни информационни ресурси и бази данни в интернет
•    Онлайн решения за предаване на видео в реално време
•    Управление на информационни ресурси – първоначално зареждане с информация; поддръжка на съдържание и други
•    Системи за защита на информацията
•    Администриране и поддръжка
•    Онлайн реклама

ПРОЕКТИРАНИ И/ИЛИ РАЗРАБОТЕНИ ОТ НАС УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ:
•    Държавна администрация
•    Система за дистанционно обучение
•    Онлайн магазин
•    Корпоративни сайтове
•    Мобилни приложения
•    Туристическа информационна система с ГИС и Мобилно приложение
•    Система за цифровизация на културно-историческото наследство
•    Платформа за малки и средни земеделски производители
•    Система за цифровизация в сферата на рибарството
•    Софтуерни мултимедийни 3D и холограмни продукти за туристическа анимация и визуализация