НОВИНИ

Филтриране по заглавие 

Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Очаква се през Май 2017 схема Разработване на продуктови и производствени иновации 2343
2 Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ 4136
3 Стартира първата Покана по Програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 4044
4 Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 4760
5 Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 8902
6 Финансовите корекции по европейските фондове основно от възлагането на ОП 4800
7 Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 4898
8 BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната 4134
9 BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия 5563
10 Стартира електронното подаване на документи по Оперативните програми 4465
11 2400 проекта подадени в ПУДООС 5103
12 Зеленото строителство: въпросът не е дали, а как 3978