ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

ВЕИ Решения

Наш партньор, който Ви препоръчваме при реализирането на тези проекти е : ЕКО ЕНЕРГИЯ СОЛАР ЕООД

Седем предимства за Вас, които получавате от инсталиране на фотоволтаична система за собствени нужди:

1. Енергийна ефективност

При електроенергия, идваща от електроцентрала загубата по електропровода е приблизително 64%. Това означава, че на всеки 1000 киловата, само 1/3 или 360 киловата стигат до нас.

2. Независимост от енергодоставчици и ценови промени.

Чрез децентрализиране на електроснабдяването големите комунални електроцентрали губят огромното си влияние, и така се  гарантира повече демокрация.

3.Рентабилност/ Възвръщане на инвестицията

Законът за енергетиката гарантира произведената електроенергия от слънчево облъчване, която обикновено се влива в обществената мрежа да се заплаща от електроразпределителните дружества по законоустановени цени. За всеки киловатчас, доставчика на електроенергия плаща цена по-висока от покупната за потребителя. Следователно инвестиране във фотоволтаична инсталация е печелившо и природосъобразно.

4. Опазване  на околната среда и здравето

Слънчевата енергия е чиста енергия без вредни за здравето емисии и също така безшумна.

5. Щадене и опазване на енергийните резерви.

Нашите природни ресурси намалявят драстично. Нефта,природния газ и урана са на привършване. Енергията на слънцето е алтернтивен и неизчерпаем източник, достъпен за всеки и навсякъде.

6. Рационално използване на природните ресурси

Ако искаме да осигурим бъдеще за ползване на природните ресурси и от следващото поколение, ефективно трябва да усвояваме само тези които са възобновяеми. Слънчевата енергия е регенерираща.

7. Бъди за пример

Живей според мотото: "Действай, така че действията ти да бъдат пример за всички".