ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ВЪРХУ ПОКРИВИ НА СГРАДИ

ВЕИ Решения

Най-големи преференции получават инсталациите до 200 квт монтирани върху покриви на сгради в индустриални зони и до 30 квт независимо от типа на урбанизираната територия, където са разположени. Изключително са облекчени и съкратени всички административни процедури и със закон е гарантиран 20-годишен период за изкупуване на произведената електроенергия на утвърдената от ДКЕВР и фиксирана в договора преференциална цена.

За инсталиране на съоръжения с мощност 200 квт са необходими около 2000 квадратни метра покривна площ, а за 30 квт около 400 квадратни метра. Монтаж на инсталация от 30 киловата се извършва за два до три дни.

 Всеки 1 квт инсталирана мощност в момента е около 1 000 евро.

За нуждите на такива проекти могат да бъдат ползвани собствени покриви или покриви върху които в полза на предприемача е прехвърлено учредено право на строеж

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE За нуждите на такива проекти могат да бъдат ползвани собствени покриви или покриви върху които в полза на предприемача е прехвърлено учредено право на строеж .