Стартира електронното подаване на документи по Оперативните програми

НОВИНИ

„Ползата от въвеждането на електронните услуги за кандидатстващите за европейско финансиране не се измерва само със спестените пари и километри.

Най-ценно е времето и възможността, която новата система дава на бенефициентите да подават проектни предложения 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на официална пресконференция по повод старта на Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Той добави, че това е успешна практика в някои държави-членки на Европейския съюз и вярва, че още преди края на тази година и в България ще е така.

От своя страна, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев съобщи, че очаква повишена активност от страна на бенефициентите по оперативните програми в България, тъй като кандидатстването по електронен път не изисква дълго комплектоване на документи, хиляди километри пробег на автомобили и тонове хартия. Според него въвеждането на новата система ще окаже положителен ефект и върху работата на Управляващите органи, тъй като дава възможност на бенефициента постоянно да следи развитието на проекта си. „Освен това така се съкращава и времето за отчитане на проекти", отбеляза Дончев.  Той съобщи, че амбицията на правителството е през следващия програмен период над 85% от проектните предложения да бъдат подавани он-лай.

Присъстващите на събитието имаха възможността да проследят целия процес - от подаването на проектното предложение до потвърждението за приемането му от страна на Управляващия орган. Представени бяха и основните стъпки за подаване и приемане на документи чрез модула, както и предимствата на тази нова за българските бенефициенти възможност. Първото, подадено он-лайн, проектно предложение е „Създаване и поддръжка на помощна система (Help Desk) за потребителите на ИСУН". Целта му е да осигури постоянна подкрепа за потребителите на модула за електронни услуги.

Въвеждането в експлоатация на Модула за електронни услуги на ИСУН е първата стъпка от цялостното преминаване на процеса по кандидатстване, управление, изпълнение и отчитане на проекти по оперативни програми от хартиен към електронен носител. Модулът ще бъде достъпен чрез Единния информационен портал за обща и специфична информация за Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: www.eufunds.bg.

Електронните услуги в ИСУН ще се използват от кандидатите и бенефициентите по оперативните програми „Регионално развитие", „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", „Околна среда", „Развитие на човешките ресурси", „Административен капацитет" и „Техническа помощ".

В модула право на достъп имат:

-          Потенциалните бенефициенти (кандидати), които вече имат възможност да попълват, подават и проследяват формуляра за кандидатстване

-          Бенефициентите, които попълват, подават и проследяват състоянието на отчетни документи.

Когато бенефициентът е избрал ползването на електронна услуга, на хартия ще се изискват само документи, които не могат да бъдат издадени с електронен подпис.

Модулът за електронни услуги на ИСУН е създаден в рамките на проект „Развиване на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата  от структурните инструменти на ЕС в България", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ". Общата стойност на Модула е под 150 000 лева

Източник: www.eufunds.bg