НОВИНИ
Филтър «Заглавие» 
Филтър «Съдържание» 
Покажи # 
 
Превключи всички уводи Скрий всички уводи
Заглавие на статия #прегледи
1 Ще стартира нова Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
Актуализирана: 03 Дек 2015

Очаква се до края на декември 2015 обявяването на Схема "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия",

Още...
1826
2 Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“
Актуализирана: 08 Окт 2015

В териториалния обхват на програмата попадат 10 държави – с цялата си територия или региони от ниво NUTS II (или еквиваленти) - България (Североизточен и Югоизточен регион), Гърция (Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция

Още...
1760
3 Стартира първата Покана по Програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020
Актуализирана: 08 Окт 2015

Обявена е първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чията цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия.

Още...
1776
4 Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020
Актуализирана: 08 Окт 2015

Териториалният обхват  на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

Още...
2579
5 Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
Актуализирана: 08 Окт 2015

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности от ПРСР 2014-2020, се очаква да бъде отворена в началото на 2016

Още...
5386
6 Финансовите корекции по европейските фондове основно от възлагането на ОП
Актуализирана: 10 Юни 2014

Финансовият ефект на корекциите, наложени по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове за програмния период 2007-2013 г., до момента възлиза на 166 млн. лева

Още...
2972
7 Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Актуализирана: 10 Юни 2014

Проектът на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 беше изпратен в Брюксел

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет

Още...
3306
8 BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната
Актуализирана: 10 Юни 2014

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. стартира процедура

Още...
2646
9 BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия
Актуализирана: 24 Окт 2013

Стартира схема BG161РО003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по ОП "Кункорентоспособност"

Още...
4635
10 Стартира електронното подаване на документи по Оперативните програми
Актуализирана: 19 Юни 2011

„Ползата от въвеждането на електронните услуги за кандидатстващите за европейско финансиране не се измерва само със спестените пари и километри.

Още...
3678
Заглавие на статия #прегледи
1 УЕБ решения
Актуализирана: 25 Ное 2014

ЗА ФИРМАТА
ЦЕБП АНИМА ООД има над 10-годишен опит и е профилирана в разработка и внедряване на цялостни решения в областта на Интернет приложенията. Ние създаваме в партньорство с Вас онлайн бизнес платформи с цел оптимизиране и автоматизиране на процеса на управление на информационни ресурси в интернет.

ИГРАЕМ В ЕДИН ОТБОР
    Всяко софтуерно решение се изгражда, чрез анализ на Вашите нужди и подходът е индивидуален. Разработването на социалния инженеринг и технологичния проект се извършва след обстоен анализ на бизнес процесите, необходимите технологични решения в зависимост от типа на информационните ресурси, които трябва да бъдат управлявани от съответната организация. Вземаме предвид числеността и възможностите на съществуващите човешки ресурси във Вашата организация за управление на съдържанието в интернет.

СЪЗДАВАМЕ ПАРТНЬОРСТВА
    На всяка стъпка от изпълннението на даден проект, заедно с Вас адаптираме и доразвиваме първоначално заложените параметри на уеб приложенията. При нас не съществува „твърдо договорен сценарии на изпълнение“, като всички ценни и необходими за Вас софтуерни решения ги обсъждаме и интегрираме в движение.


ДОСТИГАМЕ ОБЩИ ЦЕЛИ и ИЗРАСТВАМЕ ЗАЕДНО
Маркетирането и позиционирането на предлаганите от Вас продукти и услуги е основна цел и резултат от съвместната ни дейност. Повишаване на потребителската стойност на дадено уеб решение и привличането на повече потребители е задължително условие в съвместната ни работа. Графичния дизайн, „user friendly” интерфейс; бързия и лесен достъп до различни и правилно дефинирани разрези от съдържание; както и атрактивното представяне на даден продукт или услуга; изграждането на системи за управление на съдържание (CMS) с възможности за доразвитие са фундаментите върху, които да се развива едно уеб приложение и дългогодишно партньорство.
По отношение на Вашите служители, които трябва да управляват тези информационни ресурси се стараем да адаптираме електронните инструменти да бъдат максимално близки до техните навици и едновременно с това да улесним и оптимизираме работата им при публикуване на съдържание.           
  

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ:
•    Консултантски услуги за ИКТ решения
•    Проектиране на софтуерни системи (back office/ front office)
•    Анализ, социален инженеринг и разработване на Технологични задания
•    Разработване на Интернтет базирани системи
•    Софтуерно изграждане и управление на бази данни
•    Разработване и управление на модули съгласно последните промени в ЗОП
•    Разработване на мобилни приложения
•    Интеграция на външни информационни ресурси и бази данни в интернет
•    Онлайн решения за предаване на видео в реално време
•    Управление на информационни ресурси – първоначално зареждане с информация; поддръжка на съдържание и други
•    Системи за защита на информацията
•    Администриране и поддръжка
•    Онлайн реклама

ПРОЕКТИРАНИ И/ИЛИ РАЗРАБОТЕНИ ОТ НАС УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ:
•    Държавна администрация
•    Система за дистанционно обучение
•    Онлайн магазин
•    Корпоративни сайтове
•    Мобилни приложения
•    Туристическа информационна система с ГИС и Мобилно приложение
•    Система за цифровизация на културно-историческото наследство
•    Платформа за малки и средни земеделски производители
•    Система за цифровизация в сферата на рибарството
•    Софтуерни мултимедийни 3D и холограмни продукти за туристическа анимация и визуализация

 

Още...
740
Заглавие на статия #прегледи
1 Безплатен анализ на икономическия ефект от доставката на електроенергия по цени на свободен пазар спрямо регулиран пазар
Актуализирана: 08 Окт 2015
ebsc anima logo frea - an aXpo Company logo

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПАРТНЬОР НА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ако отделите няколко минути и попълните формуляра под този текст, до 24 часа ние ще изготвим за Вас безплатен анализ на икономическия ефект от доставката на електроенергия по цени на свободен пазар спрямо регулиран пазар:

...

Какво още можем да направим за Вас, ако изберете „ФРЕА АКСПО“ за Ваш доставчик:

Да изготвим безплатно всички необходими документи за излизане на свободния пазар на електроенергия.

Да Ви консултираме по въпроси, свързани с пазара на електроенергия и нормативните промени в сектора.

„Фреа Акспо“ ООД и „Акспо България“ ЕАД са дъщерни дружества на Axpo Holding AG (www.axpo.com) - швейцарска енергийна компания, представена в над двадесет европейски държави, притежаваща електроцентрали в различни европейски страни и електроразпределителни мрежи в Швейцария; европейски лидер в търговията с електроенергия и природен газ.

За „ФРЕА АКСПО“ ООД: Търговец на електрическа енергия на българския либерализиран пазар с идентификационен № TZZ369 от Регистъра на търговските участници, притежаващ Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-398-15/22.10.2012 г. с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, вписан в публичния регистър на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД като Координатор на стандартна балансираща група с идентификационен номер CBG008.

За „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД: Основен доставчик на електрическа енергия на българския и регионален енергиен пазар, притежаващ Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-236-15/23.07.2007 г. и осъществяващ успешно своята дейност повече от осем години.

Защо е наложително преминаването на свободен пазар?

Считано от 01.08.2013 г., всички потребители на средно напрежение заплащат потребената от тях електрическа енергия по цени на Доставчик последна инстанция (ДПИ) до излизането си на свободен пазар. Цените на ДПИ, както и цените, които бизнес потребителите на ниско напрежение плащат на регулиран пазар, са значително по-високи (от 20 до 30%) спрямо цените на свободния пазар, които бихте получили, ако изберете алтернативен доставчик.

След като направите своя избор и смяната на доставчик бъде факт, разходът Ви за електрическа енергия ще намалее в зависимост от количеството потребявана електроенергия и настоящата Ви тарифна структура на потребление.

Съответното електроразпределително дружество ще продължи да изпълнява своите лицензионни задължения по поддръжка на инфраструктурата и качеството на електрическата енергия, независимо от това кой е Вашият доставчик на свободен пазар. В замяна Вие ще продължите да заплащате на мрежовия си оператор определените от КЕВР цени за достъп и пренос, както към настоящия момент.

ПРЕДИМСТВА при избора на „ФРЕА АКСПО“ ООД за Ваш доставчик:

  1. Ние ще изготвим за наша сметка всички необходими документи във връзка с процеса по регистрация на Вашето дружество на свободен пазар.
  2. Вие ще работите с международна компания с изключителна финансова стабилност и репутация, която следва най-добрите европейски практики в доставката на електроенергия и обслужването на своите клиенти.
  3. Ще имате партньор, който ще защитава Вашите интереси пред мрежовия оператор като извършва месечен контрол върху подадените от мрежовия оператор данни за потреблението на Вашите обекти.
  4. Ще получавате консултации по всички въпроси, свързани с енергийния пазар и нормативните промени в сектора.
  5. Сигурност на доставката. АКСПО присъства на българския пазар от осем години посредством две дружества - „Акспо България“ ЕАД и „Фреа Акспо“ ООД, които са сред лидерите в продажбите на електроенергия.
Още...
2140