ВЕИ
Филтър «Заглавие» 
Филтър «Съдържание» 
Покажи # 
 
Превключи всички уводи Скрий всички уводи
Заглавие на статия #прегледи
1 ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ
Актуализирана: 17 Окт 2013

Наш партньор, който Ви препоръчваме при реализирането на тези проекти е : ЕКО ЕНЕРГИЯ СОЛАР ЕООД

Седем предимства за Вас, които получавате от инсталиране на фотоволтаична система за собствени нужди:

1. Енергийна ефективност

При електроенергия, идваща от електроцентрала загубата по електропровода е приблизително 64%. Това означава, че на всеки 1000 киловата, само 1/3 или 360 киловата стигат до нас.

2. Независимост от енергодоставчици и ценови промени.

Чрез децентрализиране на електроснабдяването големите комунални електроцентрали губят огромното си влияние, и така се  гарантира повече демокрация.

3.Рентабилност/ Възвръщане на инвестицията

Законът за енергетиката гарантира произведената електроенергия от слънчево облъчване, която обикновено се влива в обществената мрежа да се заплаща от електроразпределителните дружества по законоустановени цени. За всеки киловатчас, доставчика на електроенергия плаща цена по-висока от покупната за потребителя. Следователно инвестиране във фотоволтаична инсталация е печелившо и природосъобразно.

4. Опазване  на околната среда и здравето

Слънчевата енергия е чиста енергия без вредни за здравето емисии и също така безшумна.

5. Щадене и опазване на енергийните резерви.

Нашите природни ресурси намалявят драстично. Нефта,природния газ и урана са на привършване. Енергията на слънцето е алтернтивен и неизчерпаем източник, достъпен за всеки и навсякъде.

6. Рационално използване на природните ресурси

Ако искаме да осигурим бъдеще за ползване на природните ресурси и от следващото поколение, ефективно трябва да усвояваме само тези които са възобновяеми. Слънчевата енергия е регенерираща.

7. Бъди за пример

Живей според мотото: "Действай, така че действията ти да бъдат пример за всички".

Още...
1676
2 МОДУЛНИ КОГЕНЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
Актуализирана: 17 Окт 2013

Преработка на отпадъчна биомаса чрез процес на газификация - произвежда се електроенергия и топла вода - 90ОС. Системата работи с различни по произход суровини: Отпадъци от земеделие, горско стопанство, дървени стърготини, кори, дърво, клони, дървесен чипс и др.

Още...
2634
3 ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ВЪРХУ ПОКРИВИ НА СГРАДИ
Актуализирана: 04 Фев 2013

Най-големи преференции получават инсталациите до 200 квт монтирани върху покриви на сгради в индустриални зони и до 30 квт независимо от типа на урбанизираната територия, където са разположени. Изключително са облекчени и съкратени всички административни процедури и със закон е гарантиран 20-годишен период за изкупуване на произведената електроенергия на утвърдената от ДКЕВР и фиксирана в договора преференциална цена.

За инсталиране на съоръжения с мощност 200 квт са необходими около 2000 квадратни метра покривна площ, а за 30 квт около 400 квадратни метра. Монтаж на инсталация от 30 киловата се извършва за два до три дни.

 Всеки 1 квт инсталирана мощност в момента е около 1 000 евро.

За нуждите на такива проекти могат да бъдат ползвани собствени покриви или покриви върху които в полза на предприемача е прехвърлено учредено право на строеж

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE За нуждите на такива проекти могат да бъдат ползвани собствени покриви или покриви върху които в полза на предприемача е прехвърлено учредено право на строеж .
Още...
4214
Заглавие на статия #прегледи
1 УЕБ решения
Актуализирана: 25 Ное 2014

ЗА ФИРМАТА
ЦЕБП АНИМА ООД има над 10-годишен опит и е профилирана в разработка и внедряване на цялостни решения в областта на Интернет приложенията. Ние създаваме в партньорство с Вас онлайн бизнес платформи с цел оптимизиране и автоматизиране на процеса на управление на информационни ресурси в интернет.

ИГРАЕМ В ЕДИН ОТБОР
    Всяко софтуерно решение се изгражда, чрез анализ на Вашите нужди и подходът е индивидуален. Разработването на социалния инженеринг и технологичния проект се извършва след обстоен анализ на бизнес процесите, необходимите технологични решения в зависимост от типа на информационните ресурси, които трябва да бъдат управлявани от съответната организация. Вземаме предвид числеността и възможностите на съществуващите човешки ресурси във Вашата организация за управление на съдържанието в интернет.

СЪЗДАВАМЕ ПАРТНЬОРСТВА
    На всяка стъпка от изпълннението на даден проект, заедно с Вас адаптираме и доразвиваме първоначално заложените параметри на уеб приложенията. При нас не съществува „твърдо договорен сценарии на изпълнение“, като всички ценни и необходими за Вас софтуерни решения ги обсъждаме и интегрираме в движение.


ДОСТИГАМЕ ОБЩИ ЦЕЛИ и ИЗРАСТВАМЕ ЗАЕДНО
Маркетирането и позиционирането на предлаганите от Вас продукти и услуги е основна цел и резултат от съвместната ни дейност. Повишаване на потребителската стойност на дадено уеб решение и привличането на повече потребители е задължително условие в съвместната ни работа. Графичния дизайн, „user friendly” интерфейс; бързия и лесен достъп до различни и правилно дефинирани разрези от съдържание; както и атрактивното представяне на даден продукт или услуга; изграждането на системи за управление на съдържание (CMS) с възможности за доразвитие са фундаментите върху, които да се развива едно уеб приложение и дългогодишно партньорство.
По отношение на Вашите служители, които трябва да управляват тези информационни ресурси се стараем да адаптираме електронните инструменти да бъдат максимално близки до техните навици и едновременно с това да улесним и оптимизираме работата им при публикуване на съдържание.           
  

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ:
•    Консултантски услуги за ИКТ решения
•    Проектиране на софтуерни системи (back office/ front office)
•    Анализ, социален инженеринг и разработване на Технологични задания
•    Разработване на Интернтет базирани системи
•    Софтуерно изграждане и управление на бази данни
•    Разработване и управление на модули съгласно последните промени в ЗОП
•    Разработване на мобилни приложения
•    Интеграция на външни информационни ресурси и бази данни в интернет
•    Онлайн решения за предаване на видео в реално време
•    Управление на информационни ресурси – първоначално зареждане с информация; поддръжка на съдържание и други
•    Системи за защита на информацията
•    Администриране и поддръжка
•    Онлайн реклама

ПРОЕКТИРАНИ И/ИЛИ РАЗРАБОТЕНИ ОТ НАС УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ:
•    Държавна администрация
•    Система за дистанционно обучение
•    Онлайн магазин
•    Корпоративни сайтове
•    Мобилни приложения
•    Туристическа информационна система с ГИС и Мобилно приложение
•    Система за цифровизация на културно-историческото наследство
•    Платформа за малки и средни земеделски производители
•    Система за цифровизация в сферата на рибарството
•    Софтуерни мултимедийни 3D и холограмни продукти за туристическа анимация и визуализация

 

Още...
740
Заглавие на статия #прегледи
1 Безплатен анализ на икономическия ефект от доставката на електроенергия по цени на свободен пазар спрямо регулиран пазар
Актуализирана: 08 Окт 2015
ebsc anima logo frea - an aXpo Company logo

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПАРТНЬОР НА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ако отделите няколко минути и попълните формуляра под този текст, до 24 часа ние ще изготвим за Вас безплатен анализ на икономическия ефект от доставката на електроенергия по цени на свободен пазар спрямо регулиран пазар:

...

Какво още можем да направим за Вас, ако изберете „ФРЕА АКСПО“ за Ваш доставчик:

Да изготвим безплатно всички необходими документи за излизане на свободния пазар на електроенергия.

Да Ви консултираме по въпроси, свързани с пазара на електроенергия и нормативните промени в сектора.

„Фреа Акспо“ ООД и „Акспо България“ ЕАД са дъщерни дружества на Axpo Holding AG (www.axpo.com) - швейцарска енергийна компания, представена в над двадесет европейски държави, притежаваща електроцентрали в различни европейски страни и електроразпределителни мрежи в Швейцария; европейски лидер в търговията с електроенергия и природен газ.

За „ФРЕА АКСПО“ ООД: Търговец на електрическа енергия на българския либерализиран пазар с идентификационен № TZZ369 от Регистъра на търговските участници, притежаващ Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-398-15/22.10.2012 г. с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, вписан в публичния регистър на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД като Координатор на стандартна балансираща група с идентификационен номер CBG008.

За „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД: Основен доставчик на електрическа енергия на българския и регионален енергиен пазар, притежаващ Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-236-15/23.07.2007 г. и осъществяващ успешно своята дейност повече от осем години.

Защо е наложително преминаването на свободен пазар?

Считано от 01.08.2013 г., всички потребители на средно напрежение заплащат потребената от тях електрическа енергия по цени на Доставчик последна инстанция (ДПИ) до излизането си на свободен пазар. Цените на ДПИ, както и цените, които бизнес потребителите на ниско напрежение плащат на регулиран пазар, са значително по-високи (от 20 до 30%) спрямо цените на свободния пазар, които бихте получили, ако изберете алтернативен доставчик.

След като направите своя избор и смяната на доставчик бъде факт, разходът Ви за електрическа енергия ще намалее в зависимост от количеството потребявана електроенергия и настоящата Ви тарифна структура на потребление.

Съответното електроразпределително дружество ще продължи да изпълнява своите лицензионни задължения по поддръжка на инфраструктурата и качеството на електрическата енергия, независимо от това кой е Вашият доставчик на свободен пазар. В замяна Вие ще продължите да заплащате на мрежовия си оператор определените от КЕВР цени за достъп и пренос, както към настоящия момент.

ПРЕДИМСТВА при избора на „ФРЕА АКСПО“ ООД за Ваш доставчик:

  1. Ние ще изготвим за наша сметка всички необходими документи във връзка с процеса по регистрация на Вашето дружество на свободен пазар.
  2. Вие ще работите с международна компания с изключителна финансова стабилност и репутация, която следва най-добрите европейски практики в доставката на електроенергия и обслужването на своите клиенти.
  3. Ще имате партньор, който ще защитава Вашите интереси пред мрежовия оператор като извършва месечен контрол върху подадените от мрежовия оператор данни за потреблението на Вашите обекти.
  4. Ще получавате консултации по всички въпроси, свързани с енергийния пазар и нормативните промени в сектора.
  5. Сигурност на доставката. АКСПО присъства на българския пазар от осем години посредством две дружества - „Акспо България“ ЕАД и „Фреа Акспо“ ООД, които са сред лидерите в продажбите на електроенергия.
Още...
2140