НОВИНИ

Филтриране по заглавие 

Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Ще стартира нова Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия 1581
2 Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ 1518
3 Стартира първата Покана по Програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 1555
4 Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 2316
5 Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 5049
6 Финансовите корекции по европейските фондове основно от възлагането на ОП 2771
7 Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 3069
8 BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната 2457
9 BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия 4471
10 Стартира електронното подаване на документи по Оперативните програми 3561
11 2400 проекта подадени в ПУДООС 4222
12 Зеленото строителство: въпросът не е дали, а как 3158