НОВИНИ

Филтриране по заглавие 

Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Ще стартира нова Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия 1825
2 Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ 1759
3 Стартира първата Покана по Програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 1775
4 Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 2578
5 Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 5385
6 Финансовите корекции по европейските фондове основно от възлагането на ОП 2971
7 Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 3305
8 BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната 2645
9 BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия 4635
10 Стартира електронното подаване на документи по Оперативните програми 3678
11 2400 проекта подадени в ПУДООС 4345
12 Зеленото строителство: въпросът не е дали, а как 3265