НОВИНИ

Филтриране по заглавие 

Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Очаква се през Май 2017 схема Разработване на продуктови и производствени иновации 1040
2 Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ 2772
3 Стартира първата Покана по Програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 2694
4 Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 3501
5 Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 6987
6 Финансовите корекции по европейските фондове основно от възлагането на ОП 3756
7 Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 4018
8 BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната 3241
9 BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия 5016
10 Стартира електронното подаване на документи по Оперативните програми 3979
11 2400 проекта подадени в ПУДООС 4651
12 Зеленото строителство: въпросът не е дали, а как 3554