Безплатен анализ на икономическия ефект от доставката на електроенергия по цени на свободен пазар спрямо регулиран пазар

ebsc anima logo frea - an aXpo Company logo

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПАРТНЬОР НА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ако отделите няколко минути и попълните формуляра под този текст, до 24 часа ние ще изготвим за Вас безплатен анализ на икономическия ефект от доставката на електроенергия по цени на свободен пазар спрямо регулиран пазар:

...

Какво още можем да направим за Вас, ако изберете „ФРЕА АКСПО“ за Ваш доставчик:

Да изготвим безплатно всички необходими документи за излизане на свободния пазар на електроенергия.

Да Ви консултираме по въпроси, свързани с пазара на електроенергия и нормативните промени в сектора.

„Фреа Акспо“ ООД и „Акспо България“ ЕАД са дъщерни дружества на Axpo Holding AG (www.axpo.com) - швейцарска енергийна компания, представена в над двадесет европейски държави, притежаваща електроцентрали в различни европейски страни и електроразпределителни мрежи в Швейцария; европейски лидер в търговията с електроенергия и природен газ.

За „ФРЕА АКСПО“ ООД: Търговец на електрическа енергия на българския либерализиран пазар с идентификационен № TZZ369 от Регистъра на търговските участници, притежаващ Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-398-15/22.10.2012 г. с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, вписан в публичния регистър на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД като Координатор на стандартна балансираща група с идентификационен номер CBG008.

За „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД: Основен доставчик на електрическа енергия на българския и регионален енергиен пазар, притежаващ Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-236-15/23.07.2007 г. и осъществяващ успешно своята дейност повече от осем години.

Защо е наложително преминаването на свободен пазар?

Считано от 01.08.2013 г., всички потребители на средно напрежение заплащат потребената от тях електрическа енергия по цени на Доставчик последна инстанция (ДПИ) до излизането си на свободен пазар. Цените на ДПИ, както и цените, които бизнес потребителите на ниско напрежение плащат на регулиран пазар, са значително по-високи (от 20 до 30%) спрямо цените на свободния пазар, които бихте получили, ако изберете алтернативен доставчик.

След като направите своя избор и смяната на доставчик бъде факт, разходът Ви за електрическа енергия ще намалее в зависимост от количеството потребявана електроенергия и настоящата Ви тарифна структура на потребление.

Съответното електроразпределително дружество ще продължи да изпълнява своите лицензионни задължения по поддръжка на инфраструктурата и качеството на електрическата енергия, независимо от това кой е Вашият доставчик на свободен пазар. В замяна Вие ще продължите да заплащате на мрежовия си оператор определените от КЕВР цени за достъп и пренос, както към настоящия момент.

ПРЕДИМСТВА при избора на „ФРЕА АКСПО“ ООД за Ваш доставчик:

  1. Ние ще изготвим за наша сметка всички необходими документи във връзка с процеса по регистрация на Вашето дружество на свободен пазар.
  2. Вие ще работите с международна компания с изключителна финансова стабилност и репутация, която следва най-добрите европейски практики в доставката на електроенергия и обслужването на своите клиенти.
  3. Ще имате партньор, който ще защитава Вашите интереси пред мрежовия оператор като извършва месечен контрол върху подадените от мрежовия оператор данни за потреблението на Вашите обекти.
  4. Ще получавате консултации по всички въпроси, свързани с енергийния пазар и нормативните промени в сектора.
  5. Сигурност на доставката. АКСПО присъства на българския пазар от осем години посредством две дружества - „Акспо България“ ЕАД и „Фреа Акспо“ ООД, които са сред лидерите в продажбите на електроенергия.